Güncel / Yaşam

KAMUNUN ÇIKARLARINI SAVUNACAĞIZ

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) Dönem Sözcüsü Diş hekimleri odası başkanı Nebil Seyfettin, Kamunun çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ

Hatay Mimarlar Odası Hatay Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen HAMOK Dönem Sözcüsü Seyfettin, 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da Tren kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Seyfettin, “Bu kazanın nedeninin açığa çıkartılmasını ve toplumla paylaşılmasını, sorumlu olarak ihmali olan yönetici ve görevli kim varsa biran önce yargı önünde hesap vermesini beklemekle birlikte bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi

24 HAZİRAN’DA ÖNEMLİ BİR SEÇİM YAPILDI

Üç gün önce Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutladıklarını belirten Seyfettin, “15 Temmuz 2016’da ülkemizin birlik, bütünlük ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan menfur askeri kalkışması tüm halkımızın demokratik direnme hakkını kullanarak karşı durması sayesinde bertaraf edilmiştir. Ülkemizin geçmiş dönemlerde de yaşadığı ve bugün yeni acılara sebep olan demokrasi sınavları nedeniyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyoruz. Ülkemiz 24 Haziran da çok önemli bir seçimi tamamladı. Milletimiz bu seçimde 100 yıllık parlamenter sistem yerine, bir süredir fiilen uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesini onayladı. Bilindiği üzere tüm dünyada seçimler demokrasinin en önemli göstergesidir. Halkımız birçok gelişmiş ülkede bile görünmeyen yüksek bir katılımla sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirmiştir. Seçim sistemi, zamanlaması, OHAL durumu vb. faktörler hakkında farklı yorumlar yapılsa da Halkın iradesine saygı duyarak, seçilen ve göreve başlayan Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini bizlerde kutluyor, yeni çalışma dönemlerinde başarılar diliyoruz. Seçim öncesi ve sonrası odalarımızı ziyaret etme nezaketini gösteren siyasi parti temsilcilerine ve Milletvekili adaylarına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

VAATLERİ HER ZAMAN YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Siyasi partilerin Seçim Bildirgeleri ve seçim meydanlarında kamuoyu ile paylaştıkları vaatlerini her zaman olduğu gibi yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Seyfettin, “Özellikle Cumhurbaşkanımızın Antakya Mitinginde Stadyum alanının yıkılarak millet parkı haline dönüştürülecek sözünü önemsiyor ve Kentimiz açısından önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Buna benzer kamu yararına yapılacak her türlü hizmet sözünün yerine getirilmesi konusunda Hatay’dan seçilen tüm Milletvekillerimizle birlikte samimi bir dayanışma içinde olmak istiyoruz. Yeni uygulanacak Başkanlık sistemi konusunda ön yargılı değiliz, Ancak yemin törenlerinden hemen sonra başlayan uygulamalar ve Bakan atamaları bizleri endişelendirmiştir. Son dönemde yaşanan Ekonomik kırılganlık, döviz kurlarındaki hızlı yükselme ve dalgalanma, enflasyon rakamları, peş peşe gelen zamlar ekonomik verilerindeki olumsuz gidişi hızlandırmaktadır. Bu olumsuz tabloyu düzeltmesi için atama yoluyla göreve gelen Bakanların topluma güven verdiğini söylemek mümkün değildir” dedi.

Seyfettin, “Meslek odaları olarak yeni Kurulan Siyasi İktidardan öncelikli talebimiz Anayasanın 135. maddesi uyarınca Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek örgütleri üzerinde geçmiş dönemde yürütülen Mesleğimizin değersizleştirilmesine, Kamuoyunda itibarsızlaştırılmasına, Faaliyet alanlarının daraltılmasına ve Anayasa’yla verilmiş olan Demokratik haklarının zayıflatılmasına yönelik olumsuz uygulamaları yeniden gözden geçirmeleridir. Bundan sonraki dönemde Meslek Birliklerine yönelik çıkartılmak istenilen Yasa ve Yönetmeliklerde, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi paydaşlarla bir araya gelerek diyalog ve uzlaşma yolunun seçilmesini ülke yararına görüyoruz. Bu düşüncelerimizle beraber dün öğrendik ki 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak bizleri Devlet Denetleme Kurulunun yetki alanı içine almışlar. Bu düzenleme ile bizlerin Anayasamızın 135. Maddesi uyarınca özerk yapımız görmezden gelinerek yargı alanına giren görevden uzaklaştırma yetkisi Devlet Denetleme Kuruluna verilmiştir. Emek ve meslek örgütlerine yönelik düzenlemeler açık bir şekilde kamu yararını, kamusal üretim hizmet ve denetim gerekliliklerini, bu yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti etkisizleştirme, tasfiye etme ve cezalandırmaya yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki ülkemize, Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye devam edeceğiz. Meslek Odalarımızın yeni dönemde ayrı ayrı siyasilerden beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini daha geniş bir toplantıda sizlerin aracığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca önümüzdeki günlerde İskenderun’da bulunan Ziraat Bahçesi olarak bilinen 230 dönümlük aktif yeşil alanın imar planında kültür park alanı olan işlevinin şehir hastanesi yapılmak üzere Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ve Karayolları arazisi olarak bilinen alanın kullanımı ile ilgili detaylı açıklama yapacağız” dedi.

VAKIF İŞHANI VE ANTAKYA OTELİ’NİN AÇIK VE YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMASI KENT MERKEZİNE ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAKTIR

Hatırlanacağı üzere 10 Ağustos 2017 tarihinde Antakya kent merkezinde bulunan Atatürk Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili olarak, 26 Şubat 2018 tarihinde ise Antakya Oteli ve Vakıflar İş Hanı ile ilgili olarak yıkımlarından sonra kent dokusuyla bütünleşen  yeşil alanlar ve kent meydanları haline getirilmeleri konusunda  görüş ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Seyfettin, “Bu konuyla ilgili Mesleki, Kamusal ve toplumsal sorumluluklarımız gereği, Başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, AK Parti ve CHP İl Başkanlarımız ve birçok sivil toplum kuruluşu  temsilcisiyle görüşmeler yaparak destek istemiştik. Vakıf İşhanı ve Antakya Oteli’nin yeşil alan olarak kullanılması yönünde Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında gündeme taşınmasını, Antakya Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO) ve birçok STÖ nün bizleri destekler görüşlerini açıklamalarını önemli örnek bir adım olarak görüyor ve teşekkür ediyoruz. Vakıf İşhanı ve Antakya Oteli’nin açık ve yeşil alan olarak kullanılması kent merkezine çok büyük değer katacaktır. Kentimizin bu sorunlarını çözmek için sorumluluk alacak olan başta siyasiler ve bürokratlar olmak üzere herkesle dayanışma içinde olacağımızı ve üstümüze düşen neyse yapacağımızı ifade etmek isteriz” dedi.

KENTTE YOĞUN BİR YAPILAŞMA MEVCUT

Bugüne kadar demokratik ve katılımcı yöntemler işletilmeden yaşam çevremizi ilgilendiren kararlar verildiğini hatırlatan Seyfettin, “Daha nitelikli bir kent, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için kamuyu ilgilendiren kararlarda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması, halkımızın bilgilendirilmesi ve bu yönde kararlar üretilmesi gerekmektedir. Ancak görüyoruz ki hala birileri oldubitti mantığıyla yaşadığımız kent ortamını belirlemeye devam ediyor.  Bunun son örneği ise Defne İlçesi Turunçlu Mahallesinde bulunan Atık su Arıtma Tesisinin yerine yapılması planlanan 550.000 kişi kapasiteli yeni Arıtma Tesisidir. 30 yıl önce planlaması yapılan mevcut arıtma tesisi bugün itibariyle Defne İlçesinin merkezinde ve nüfusu en yoğun olan dört mahallenin tam ortasında kalmaktadır. Bugün itibariyle çevresinde yoğun bir yapılaşma mevcut olup yıllardır yaşam kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni yapılacak arıtma tesisi ile ilgili olarak dün (17.08.2018) yapılan ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısında da görüldüğü gibi Defne İlçesinde yaşayan herkes Arıtma Tesisinin taşınmasını ve yerinin yeşil alan olarak düzenlenmesini talep etmiştir.  Yeni yapılacak arıtma tesisi modern teknolojik imkanlarla her ne kadar daha az atık ve zarar üretecek olsa da kentsel tasarım ve planlama ilkeleri gereği yerleşim alanının dışına taşınmak zorundadır. Daha nitelikli, yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme açısından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU’nun kararında ısrarcı olmadan Defne’de yaşayan “sağlığı ve yaşam kalitesi direk etkilenecek insanların” taleplerini dikkate alarak yeni yapılacak Arıtma Tesisini “Defne Belediyesi ile iş birliği içinde” yerleşim alanı dışında planlamasını bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

KAMUNUN ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ülkemizin ve İlimizin geçtiği bu zor dönemde, Cumhuriyeti, Demokrasiyi ve tüm değerlerimizi yaşatmak, ancak bir arada durmak ve birbirimize sarılmakla mümkündür. Şimdi ayrışma değil, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla bir arada olma zamanı olduğunu belirten Seyfettin,”Bizler bir yandan üyelerimizin hak ve çıkarlarını savunup ve bu yolda mücadele verirken, diğer yandan halkın ve Kamunun çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada Bilim ve Teknolojinin temelinde çağdaş, demokratik, bağımsız bir Türkiye Mücadelesini ısrarla sürdüreceğiz. HAMOK olarak yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen güzel yarınlara olan inancımızı belirtmek isteriz. Kararlı mücadelemiz umudumuzu asla yitirmeden devam edecektir” açıklamasında bulundu.
Bu haber 19.07.2018 15:30:24 tarihinde eklenmiştir. Toplam okunma sayısı :


Haber Kaynağı : HatayCesur

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • CHP’de gözler PM’ye çevrildi

 • Ortak projelere imza atıp hayata geçireceğiz

 • Aday Adayı değilim

 • BAŞKAN YAMAN’DAN DOĞAYA DESTEK ZİYARET

 • Dernekler Federasyonu THM korosu kurdu

 • Bu şehirde tarih yazmak için aday adayım

 • STK’lara veda ziyareti

 • DEFNE’YE İSTİHDAM YARATACAK BAŞKAN ADAYI

 • HEDEF DAHA ÇOK YEŞİL ALAN

 • VALİ ATA’DAN GENEL MÜDÜR ÇAPARALİ’YE VEDA ZİYARETİ

 • Kezban Kuran’a evinde ziyaret

 • Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi düzenlendi

 • İlkemiz, dürüstlük ve şeffaf belediyeciliktir

 • HESOB önemli toplantıya imza attı

 • KEMAN KURSLARI DEVAM EDİYOR

 • Samadağspor, Dörtyol Belediyespor dostça 2-2

 • HERKES SPOR YAPSIN ‘İSTE’RİZ

 • Asaşspor futbol okulu boş durmuyor

Benzer Haberler